Dečija hematologija

Dečija hematologija je subspecijalistička grana pedijatrije koja se bavi urođenim i stečenim poremećajima krvi (broja i oblika krvnih ćelija), poremećajem zgrušavanja krvi, malignim bolestima krvi, kao i bolestima limfnog tkiva (slezine i limfnih čvorova).

Lekar subspecijalista hematolog obavlja razgovor sa detetom i roditeljima i sprovodi detaljan klinički pregled, a zatim sprovodi dalja ispitivanja u prvom redu laboratorijska, a ako je potrebno i ispitivanje limfnih žlezda, hemostaze i koagulacije.

U poliklinici  se mogu pregledati deca koja imaju sledeće bolesti: dečija hematologija

– Anemija zbog nedostatka gvožđa (sideropenijska anemija)
– Megaloblastne anemije
– Urodjene hemolizne anemije – sferocitoza
– Urodjene hemoglobinopatijedečija hematologija
– Methemoglobinemija
– Imune hemolizne anemije
– Imune trombocitopenije – ITP
– Limfadentisi (zapaljenje limfnih žlezda)
– Mononukleozni sindrom
– Uvećana slezina (splenomegalija)
– Poremećaj broja leukocita (leukocitoza i leukopenija)
– Eozinofilija
– Reaktivna trombocitoza

U našoj poliklinici možete obaviti:

–  Klinički pregled subspecijaliste hematologa
–  Pregled krvne slike i biohemijskih analiza značajnih za hematološke bolesti
–  Dijagnostika i terapija pacijenata sa hematološkim bolestima u detinjstvu.
–  Savetovalište za pravilnu ishranu kod prevencije anemije zbog nedostatka gvožđa.

Pregled dečijeg hematologa,  Prof. dr Gordane Kostić, možete zakazati telefonom na 018 / 42 57 213064 / 860 91 41063 / 80 55 456 ili na ovom linku.