Dečija hematologija

Prof. dr sci. med. Gordana Kostić, pedijatar – hematolog

U poliklinici  se mogu pregledati deca koja imaju sledeće bolesti:

– Anemija zbog nedostatka gvožđa (sideropenijska anemija)
– Megaloblastne anemije
– Urodjene hemolizne anemije – sferocitoza
– Urodjene hemoglobinopatije
– Methemoglobinemija
– Imune hemolizne anemije
– Imune trombocitopenije – ITP
– Limfadentisi (zapaljenje limfnih žlezda)
– Mononukleozni sindrom
– Uvećana slezina (splenomegalija)
– Poremećaj broja leukocita (leukocitoza i leukopenija)
– Eozinofilija
– Reaktivna trombocitoza

U našoj poliklinici možete obaviti:

–  Klinički pregled subspecijaliste hematologa
–  Pregled krvne slike i biohemijskih analiza značajnih za hematološke bolesti
–  Izrada neophodnih biohemijskih analiza značajnih za hematološke bolesti
–  Dijagnostika i terapija pacijenata sa hematološkim bolestima u detinjstvu.
–  Savetovalište za pravilnu ishranu kod prevencije anemije zbog nedostatka gvožđa.

31__DE-IJA-HEMATOLOGIJA