Dečija kardiologija

Dečija kardiologija je subspecijalistička grana pedijatrije koja se bavi funkcionalnim ispitivanjem zdravog srca (funkcionalni ili fiziološki šum) i bolestima kardiovaskularnog sistema (srce i krvni sudovi) kod dece ( urođene srčane mane, miokarditis… )

Ukoliko dete ima neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavi pregled dečijeg kardiologa:

• bol u grudima (stezanje, pritisak)
• osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
• gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha
• malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu
• oticanje potkolenica

U našoj poliklinici možete obaviti:

– Pregled dečijeg kardiologa sa ehokardiografskim pregledom (ultrazvuk srca)
– Ergometriju (test fizičkim  opterećenjem)
– Sinkopalni test
– 24 – 48h ambulatorno merenje krvnog pritiska
– 24 – 120h holter EKG-a
– Višednevno telemetrijsko praćenje rada srca
– Laboratorijske analize

Pregled dečijeg kardiologa sa ehokardiografskim pregledom (ultrazvuk srca) – 6000,00 din.

Doktor specijalista pedijatrije, kardiolog obavlja klinički pregled deteta. Pregled počinje razgovorom sa detetom i njegovim roditeljima (uzimanjem anamneze) i pregledom srca. Traje u proseku 20-30 minuta, a po potrebi i duže. Pregled je potpuno bezbolan i nije potrebna posebna priprema.

Kardio medika - pregled dečijeg kardiologa

Pregled obuhvata:

• anamnezu – razgovor sa detetom i roditeljima o tegobama
• uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
• fizikalni pregled (inspekciju, auskultaciju, po potrebi merenje tenzije i snimanje EKG-a)
• ehokardiografski pregled (ultrazvuk srca)
• savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici ( test opterećenjem, holter EKG-a, holter krvnog pritiska…)

Potencijalni rizici:

• Ova procedure ne nose nikakav rizik.

Priprema:

• Nije potrebna posebna priprema deteta za ovaj pregled.
• Dete može jesti i piti normalno pre pregleda.

Nakon pregleda:

Nakon pregleda dete se može vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Pregled dečijeg kardiologa / Prof. dr Ljiljana Pejčić i dr Karin Vasić / možete zakazati telefonom na 018 / 42 57 213064 / 860 91 41063 / 80 55 456 ili na ovom linku.