Dečija neurologija

Otkrivanje smetnji u normalnom razvoju deteta i  rano prepoznavanje neurološkog problema oblasti su rada dečije neurologije. Neurološki pregled dece se izvodi pažljivo i u formi igre. Pregled je usmeren na ispitivanje funkcije mozga, kičmene moždine i perifernih nerava i ponašanja deteta…

Konsultativni pregled dečijeg neurologa/epileptologa potreban je u slučaju:

– konvulzija (u toku povišene temperature- fras, ili van nje)35__dec.-neurologija
– epilepsije (padavice)
– neepileptičnih paroksizmalnih poremećaja
– cerebrovaskularnih poremećaja- glavobolja, vrtoglavica…
– demijalinizacionoh poremećaja
– neuromišićnih bolesti
– usporenog psihomotornog razvoja
– poremećaja spavanja
– poremećaji pažnje (ADHD)
– postoperativnog lečenja dece sa tumorima CNS-a
– autizma

Elektroencefalografija (EEG) je standardna dijagnostička metoda procene nakon bilo kakvog poremećaja stanja svesti kod dece, a ima i brojne kliničke i istraživačke indikacije u pedijatriji. Primarno, ova metoda se koristi za dijagnostikovanje epilepsije, diferenciranje epileptičnih od neepileptičnih napada i dijagnostikovanje pojedinih epileptičnih sindroma, što joj daje osnovni klinički značaj.

———-EEG je najčešće upotrebljavana dijagnostička metoda u neurologiji zbog svoje vrednosti u dijagnostici, jer detektuje abnormalnosti moždane aktivnosti, a pored toga je bezopasna, bezbolna, jednostavna i relativno jeftina.

U poliklinici Kardio medika možete obaviti:

– standardni EEG
– EEG nakon deprivacije, spavanja
– EEG u toku spavanja

Sem dobre opreme, EEG pregled zahteva strpljive i pedantne EEG tehničare i edukovane neurofiziologe sa iskustvom koje možete naći u našoj poliklinici.

Pregled dečijeg neurologa – epileptologa dr Tatjane Tošić, kao i Elektroencefalografiju (EEG) možete zakazati telefonom na 018 / 42 57 213064 / 860 91 41063 / 80 55 456 ili na ovom linku.