Dečija pulmologija

Doc. dr sci. med. Snežana Živanović, pedijatar – pulmolog

Prevencija, dijagnostika i lečenje plućnih dečijih bolesti:

– Infekcije gornjih disajnih puteva ( Rhinopharingitis, Tonsillitis, Sinusitis, Syindrom krupa…)
– Infekcije donjih disajnih puteva i plućnog parenhima ( Wheezing bronchitis, Bronchiolitis, Pneumonija….)
– Asthma
– Alergijske bolesti gornjih disajnih puteva

 Funkcionalna dijagnostika:

– Spirometrija
– Bronhodilatatorni test
– Bronhoprovokacioni test
– Alergološke kožne probe na inhalacione alergene ( Polen trava, drveća, korova, ambrozije, dlaka psa, dlaka mačke, grinje, kućna prašina, gljivice-buđ)

Laboratorijske analize (biohemijske analize, zapaljenski parametri, bris grla i nosa, inhalacioni, nutritivni i specifični alergeni…)