Kardiologija

Tim naših kardiologa:

Prim. dr med. Dragan Mijalković, spec. interne medicine – kardiolog
Prof. dr sci. med. Ivan Tasić, spec. interne medicine – kardiolog
Prim. dr med. Svetlana Petrović Nagorni, spec. interne medicine – kardiolog
Prim. dr sci. med. Nebojša Krstić, spec. interne medicine – kardiolog
Dr med. Aleksandar Jovanović, spec. interne medicine – kardiolog
Prim dr sci. med. Miodrag Damnjanović, spec. interne medicine – kardiolog
Dr med. Miloš Mijalković – lekar na specijalizaciji iz interne medicine, akademska specijalizacija iz kardiologije

Kompletna neinvazivna kardiološka dijagnostika

Pacijent pri dolasku, univerzalno se povezuje sa deset samolepljivih elektroda i EKG-adapterom koji omogućava bežični EKG monitoring u svim ordinacijama, tokom celog pregleda i razgovora sa kardiologom. Prednost ovakvog povezivanja je mogućnost dugotrajnog monitoringa. Tako povezan, u zavisnosti od dalje planirane dijagnostike, može odmah raditi Ergo- test na Treadmillu ili ergobiciklu , Stres EHOkardigrafski test ili Farmakodinamski test.

Ukoliko je potrebno nastavlja se daljinsko praćenje u trajanju jednog ili više dana kao višednevni holter EKG-a ili Tele-EKG-Loop-Recorder.

Neinvazivno funkcionalno ispitivanje oboljenja srca i krvnih sudova.

U sklopu toga je napravljen Program prevencije i procene rizika od srčanog i moždanog udara.
Na osnovu kliničkog pregleda i dijagnostičkih nalaza dobija se predlog o načinu daljeg lečenja – invazivna dijagnostika ili medikamentna terapija po principu: bezbednost pre svega, ni jedan suvišan, ni jedan uskraćen lek.

Sigurno i uspešno regulisanje povišenog krvnog pritiska

Nakon prvog pregleda i preporučene terapije dobija se dnevnik krvnog pritiska i pulsa. Vođenjem dnevnika tokom narednih dana ili popunjavanjem“on line“ formulara, slanjem mejla ili telefonskim konsultacijama i eventualnim korigovanjem doze i vremena uzimanja leka, postiže se regulacija krvnog pritiska i pulsa do preporučenih vrednosti. Na taj način sprečavaju se buduće neželjene oscilacije i skokovi krvnog pritiska.

Kardiovaskularna rehabilitacija srčanih bolesnika

Nakon preležanog infarkta, ugrađenog stenta, hirurške revaskularizacije miokarda, operacije zalistaka sprovodi se telemetrijsko praćenje i sprovođenje rehabilitacije u kućnim uslovima.

Posle funkcionalne procene kardiovaskularnog sistema i određivanja bezbednog nivoa fizičkog napora (test fizičkim opterećenjem) pacijent iznamljuje Frekfentometar (brojač pulsa), pedometar (brojač pređenih kilometara i potrošnju kalorija) i jedan od EKG- loop rekordera za snimanje i kontrolu rada srca sa daljinskim praćenjem (Cardio call ili Tele- EKG- Loop- Recorder- Vitaphone ).

Kućne posete

Prilikom kućne posete mogu se obaviti:
– Kompletna ultrazvučna dijagnostika na najsavremenijem američkom aparatu SonoSite M-turbo
– Postavljanje i skidanje 24h Holter EKG-a, krvnog pritiska
– EKG, Kompletne laboratoriske analize.
– Uključivanje infuzionih i svih drugih vrsta parenteralnih terapija.

Imate pitanje? Postavite ga u komentaru!

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Morate popuniti označena polja *