Test opterećenja ili Ergo-test

Šta je test opterećenja, zašto i kako se izvodi, šta otkriva, koliko traje i ko treba da ga izvodi?

Test opterećenja izvode osobe sa i bez srčanih tegoba sa faktorima rizika, (pušač, masnoće u krvi, dijabetes, genetski predisponirane, hipertenzija, fizička neaktivnost…) sve u cilju prevencije i ranog otkrivanja koronarne bolesti.

Preporuka je da stabilni srčani bolesnici  periodično izvode test opterećenja u cilju praćenja efikasnosti terapije i određivanja stepena bezbedne fizičke aktivnosti.

Šta test opterećenja otkriva:

prohodnost koronarnih arterija,
sklonost ka poremećajima srčanog ritma,
skrivene znakove popuštanja snage srčanog mišića,
kretanje krvnog pritiska i pulsa u naporu,
stepen zamora i  njegov uzrok.

Za vreme testa pacijent EKG- kablove i teleadapter nosi na sebi, kao Holter EKG-a i daljinski se prati. Ovakav način povezivanja omogućava ehokardiografski monitoring u naporu, na kraju i neposredno nakon prekida testa (Stres EHOkardografski test).

Pre testa opterećenja vrši se:

postavljanje EKG kablova i teleadaptera,
merenje krvnog pritiska i pulsa u stanju mirovanja,
merenje telesne visine, telesne težine i  određivanje BMI (visinko težinski odnos – eng. Body Mass Index). BMI indeks možete izračunati ako kliknete ovde.

Na osnovu ovih podataka kao i prethodnih rezultata, starosne dobi, kompijuter računa kolilko je potrebno zamoriti vaše srce i krvne sudove.

Tok testa:test opterećenja

1.  Nakon merenja, pacijent staje na traku, koja potom polako počinje da kreće. Pacijentu su pristupni rukohvati radi lakšeg kretanja.

2.  Traka uz nadzor kardiologa polako ubrzava, a zatim veoma postepeno pravi blagi nagib od 2%. Sve vreme ste pod stalnim nadzorom medicinske sestre, kardiologa i računara koji očitava parametre vašeg srca u naporu.

3. Po postizanju odgovarajućeg napora, računar postepeno usporava i vraća nagib trake na početni položaj i pacijent silazi sa trake.

Nakon testa sledi:

merenje krvnog pritiska i pulsa u stanju mirovanja.
skidanje EKG kablova.
predah i analiza rezultata sa kardiologom i ažuriranje terapije i medicinskog kartona.

Trajanje testa:

U zavisnosti od kondicije, fizičke pripremljenosti, starosne dobi, kao i opšteg zdravstvenog stanja test fizičkim opterećenjem može trajati i do 45 minuta (za sportiste).

Priprema za izvođenje ergo testa:

Uveče i na dan testa izostaviti iz terapije: beta blokatore (lekovi koji usporavaju srcani ritam: Atenolol, Prinorm, Presolol, Concor, Nebilet, Panapres, Propranolol, Dilatrend, Karvilex, Milenol, Tensec, Binevol, Biprez i sl) i Dilacor.
 Na dan testa ne uzeti: Koronarne dilatatore (Monizol, Dilcoran, Lopion, Molicor, Isosorb R).
Obavezno uzeti svu ostalu tearpiju (narocito za krvni pritisak), osim  u slučaju pacijenata koji uzimaju antiaritmike (Propafen ili  Amiodaron) konsultovati kardiologa koji treba da radi test.
Pacijenti koji nisu bili na kardiološkom pregledu duže od mesec dana pre testa  treba da urade pregled. Poželjno je da se pre testa uradi i EHO  srca. Ako pacijenti imaju  EHOkardiografski pregled urađen ranije, on ne sme da bude stariji od 6 meseci. 
Dan pre termina testa ili na dan testa pozeljno je uraditi K u serumu.

2-3 sata pre testa lagana obrok da bi se izbegla hipoglikemijska reakcija. Ne konzumirati kafu, kofeinske napitke, Coca- Colu, ne pušiti cigarete.
Obući/poneti laku obuću ( bez štikli, po mogućstvu patike) i prikladnu odeću za brzo hodanje ili vožnju biciklom. Doći odmoran i naspavan.
Dijabetičari pre testa treba da nešto pojedu, da popiju svoju uobičajenu oralnu terapiju, a pacijenti na insulinskoj terapiji pre testa treba da smanje dozu insulina  za 2-4 ij.
Žene ne bi trebale da rade test za vreme menstruacije.
Poneti kompletnu medicinsku  dokumentaciju. U slučaju tegoba, obavezno obavestiti doktora.

Zakažite test opterećenja u poliklinici Kardio Medika telefonom na 018 / 42 57 213064 / 860 91 41063 / 80 55 456 ili na ovom linku.