Kućne posete medicinske sestre

Kućne posete posebno edukovane medicinske  sestre  mogu ostvariti pacijenti poliklinike Kardio medika.

U cilju poboljšanja kvaliteta života, očuvanja i unapređenja zdravlja i prevenciju bolesti, medicinske sestre sve usluge pružaju se u stanu pacijenata radnim danima, vikendom i praznicima.

poseta-med-sestreStarije osobe imaju najčešće složene zdravstvene probleme uz postojanje više dijagnostifikovanih bolesti. Sve to dovodi do smanjene funkcionalne sposobnosti da se zadovolje sopstvene potrebe čime starija osoba postaje zavisna od svoje okoline.

Svakom pacijentu se pristupa individualno sa puno pažnje i profesionalnosti.

Sestre se redovno stručno usavršavaju. Osposobljene su za blagovremeno otkrivanje promena i simptoma kod pacijenata kako bi se na vreme sprečile eventualne komplikacije toka bolesti.

Tokom kućne posete medicinske sestre mogu se obaviti:

– EKG – monitoring, praćenje vitalnih funkcija (telesne temperature, srčane frekvence, krvnog pritiska), kontrola šećera, saturacije kiseonika,…

– evidencija redovne i vanredne terapije u terapijskoj listi

– savetovanje i edukacija pacijenata, kao i članova njihove porodice o daljem načinu života: ( nacin ishrane, dozvoljena i poželjna  fizička aktivnost …)

– sprovođenje zdravstvene nege koja podrazumeva upoznavanje pacijenata kao i članova porodice sa njihovom bolešću.

– edukaciju o primeni terapijskih postupaka ( kako blagovremeno prepoznati simptome i pomoći sami sebi u odredjenim situacijama – ubrzani srčani rad, osećaj preskakanja,  pojava otoka, noćni kašalj, dobijanje na težini,,… do konsultacije sa izabranim lekarom), čime bi izbegli odlazak u hitnu pomoć  i dodatni srtes.

– uključivanje infuzionih i svih drugih vrsta parenteralnih terapija,

– plasiranje i zamena katetera,

– razvrstavanje lekova po izveštaju specijaliste za nedeljno, dvonedeljno ili mesečno korišćenje u specijalno pripremljene dozere.

Kućne posete medicinske sestre