Laboratorija u poliklinici

Poliklinika Kardio medika pruža pacijentima široku paletu specifičnih i standardnih laboratorijskih analiza i usluga.

Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su umreženi sa računarskim sistemom što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu. Informacioni sistem je omogućio stvaranje baze podataka svih pacijenata.

Poštujući zahteve lekara i pacijenata kontinuirano se uvode novi dijagnostički postupci i nove analize.

U Poliklinici možete uraditi hematološke, biohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lekova u krvi, virusološke, imunološke, alergološke analize, genetska ispitivanja urođenih trombofilija, i sva ispitivanja iz oblasti mikrobiologije i patohistologije.

Dobra saradnja i komunikacija sa korisnicima usluga čini osnov za ostvarenje zadovoljavajućih rezultata.

Kvalitet rezultata je apsolutni imperativ koji se obezbeđuje precizno definisanom tehnologijom rada u svim segmentima procesa laboratorijskog ispitivanja. Od prijema pacijenata i trijaže uzoraka preko obavljanja samog ispitivanja, ispravnosti sredstava za rad pa do pravovremenog izdavanja rezultata ispitivanja.

Zahvaljujući sopstvenom informacionom sistemu koji se neprekidno razvija i usavršava i koji omogućava integraciju svih ključnih analizatora, elektronski transfer podataka kao i elektronsko generisanje laboratorijskih izveštaja znatno je poboljšana brzina, efikasnost i tačnost u radu. Takođe, stvorena je i baza podataka o svim korisnicima usluga poliklinike, što omogućava lak pristup, praćenje i analizu dobijenih rezultata.