Laboratorija u Vašem domu

Poliklinika Kardio medika pruža pacijentima široku paletu specifičnih i standardnih laboratorijskih analiza.

Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su umreženi sa računarskim sistemom što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu. Informacioni sistem je omogućio stvaranje baze podataka svih pacijenata.

Poštujući zahteve lekara i pacijenata kontinuirano se uvode novi dijagnostički postupci i nove analize.

Poliklinika obezbeđuje i usluge terenske službe, odnosno usluge uzimanja uzoraka u stanu pacijenta.

Ovom prilikom možete uraditi hematološke, biohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lekova u krvi, virusološke, imunološke, alergološke analize, genetska ispitivanja urođenih trombofilija, i sva ispitivanja iz oblasti mikrobiologije i patohistologije.

Dobra saradnja i komunikacija sa korisnicima usluga čini osnov za ostvarenje zadovoljavajućih rezultata.

Kvalitet rezultata je apsolutni imperativ koji se obezbeđuje precizno definisanom tehnologijom rada u svim segmentima procesa laboratorijskog ispitivanja.