Neurologija

Neke od najčešćih bolesti i stanja kojima se bavi neurologija su:

– Moždani udar i druge cerebrovaskularne bolesti                               neurologija - glavobolja
– Alchajmerova bolest
– Parkinsonova bolest
– Glavobolje (migrena i drugi oblici glavobolja)
– Multipla skleroza
– Lumboishijalgija
– Polineuropatije
– Neuropatski bol
– Epilepsija
– Vrtoglavice

ŠTA JE PREGLED NEUROLOGA?

Pregled obavlja doktor specijalista neurologije – neurolog. Pregled nije neprijatan niti bolan i obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera. Traje oko 30 minuta.

NAJČEŠĆI SIMPTOMI:

– Glavobolja, vrtoglavica, slabost mišića, gubitak svesti, spazam mišića, otežan hod, otežan govor, otežano pamćenje, oduzetost dela tela, tremor (drhtanje dela tela).

KADA SE JAVITI NA PREGLED NEUROLOGU?

Ukoliko osetite neki od sledećih simptoma javite se neurologu: 

– Glavobolja, bolovi u predelu lica
– Vrtoglavica, nesvestica, gubitak svesti
– Poremećaji hoda, nestabilnost, zanošenje
– Iznenadni padovi bez gubitka svesti
– Grčevi ruke, noge, jedne strane tela ili čitavog tela
– Poremećaji govora, poremećaji gutanja, poremećaji mirisa
– Zujanje u ušima sa ili bez poremećaja sluha
– Naglo nastali poremećaji vida na jednom ili oba oka, duple slike, poremećaji očnih kapaka
– Slabost jedne ruke i/ili noge, odnosno obe ruke i/ili noge, slabost jedne strane tela
– Otežani pojedinačni pokreti, otežani pokreti svih ekstremiteta
– Nevoljni pokreti bilo kog dela tela
– Trnjenje, mravinjanje, pečenje, žarenje u obe noge ili obe ruke
– Trnjenje jedne strane tela.
– Poremećaji spavanja, nesanica
– Zaboravnost, prolazna ili stalna
– Naglo nastali poremećaji orijentacije, pažnje, opažanja
– Bolovi u mišićima, poigravanje mišića, propadanje mišića
– Problemi sa mokrenjem ili stolicom, ukoliko su isključeni drugi uzroci.
– Preterano zamaranje, bez drugog uzroka

PREGLED OBUHVATA:

– Anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama.
– Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
– Osnovnu procenu psihičkih funkcija.
– Neurološki pregled (fizikalni pregled koji obuhvata pregled kranijalnih (moždanih) živaca, motornog dela nervnog sistema, senzornog dela nervnog sistema, funkciju malog mozga i koordinaciju pokreta).
– Savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, MRI, EEG, EMNG…).

NAKON  NEUROLOŠKOG PREGLEDA:

-Odmah se možete vratiti uobičajenim aktivnostima.

Savremena neurologija pored pregleda, anamnestičkih podataka, fizikalnog pregleda obuhvata niz dijagnostičkih procedura koje dovode do konačne dijagnoze i odluke o daljem načinu lečenja.

U Poliklinici Kardio medika pored pregleda vrhunskih neurologa možete uraditi:

– Kolor dopler krvnih sudova vrata – neinvazina, neškodljiva i bezbolna ultrazvučna metoda, koja primenom Dopler-ovog efekta na precizan način ispituje stanje arterijskih i venskih krvnih sudova vrata i protok krvi u njima.

neurologija– Elektroencefalografiju (EEG) – metoda kojom se registruje električna aktivnost mozga uz pomoć elektroda postavljenih na površinu glave. Elektroencefalograf je grafički prikaz električne aktivnosti mozga koji se dobija ovim snimanjem i koij lekar tumači i donosi određene zaključke. Snimanje traje 20-ak minuta. EEG snimanje je potpuno bezbolno.

– Pravovremenim javljanjem neurologu u nošoj poliklinici može se uraditi primarna prevencija moždanog udara u sklopu koje se računa procena kardiocerebralnog rizika (kod multirizičnih pacijenata: hipertenzija, dijabet, absolutna aritmija), kod do tada zdravih, i sekundarna prevencija (kod onih koji su već imali moždani udar) laboratorijskim pretragama i kolor dopler ehosonografijom krvnih sudova vrata, kao i konzilijarnim pregledima kod multirizičnih pacijenata.

– Treba pomenuti da se preventivnim metodama i uticanjem na faktore rizika (hipertenzija, dijabet, pušenje, gojaznost, nedovoljno kretanje…) pozitivno utičemo i na druga neurološka oboljenja u prvom redu Parkinsonovu bolest, Alchajmerovu i druge oblike demencija.

– Rano prepoznavanje i pravovremena terapija su bitni i kod epilepsije, multiple skleroze, nekih oboljenja kičmenog stuba (spondiloza, discus hernija) i ostalih neuroloških oboljenja. 

Pregled i dijagnostiiku naših neurologa,

Prof. dr sci. med. Mirjana Spasić, specijalista neuropsihijatrije
Doc. dr sci. med. Gordana Đorđević, specijalista neurologije
Dr med. Srboljub Jolić, specijalista neuropsihijatrije
Dr med. Nikola Vukašinović, specijalista neurologije

možete zakazati telefonom na 018 / 42 57 213, 064 / 860 91 41063 / 80 55 456 ili na ovom linku.