Pedijatrija

U Poliklinici Kardio medika, u okviru pedijatrijske službe, možete sprovesti sve redovne preglede za decu koji podrazumevaju praćenje rasta i razvoja zdravog deteta.

Ako je vaše dete bolesno možete doći na pregled kod iskusnih i posvećenih pedijataraneonatologa (lekara za novorođenčad), kao i visokostručnih pedijatara – subspecijalista iz različitih grana medicine (pulmolog, kardiolog, nefrolog, neurolog, gastroenterolog, hematolog).

Posedujemo savremenu opremu za potrebnu dijagnostiku (ultrazvuk kukova, abdomena, urotrakta, CNS-a, srca, mekih tkiva,… holter EKG-a i krvnog pritiska, test opterećenja, pulsna oksimetrija, spirometrija…).

Naš cilj je da na jednom mestu objedinimo znanje i iskustvo naših stručnjaka iz različitih oblasti pedijatrije, kako bi naši mali pacijenti dobili brzu i sigurnu dijagnozu i adekvatno lečenje.