Ultrazvučna dijagnostika u poliklinici

Kompletna ultrazvučna dijagnostika na najsavremenijim aparatima u poliklinici i Vašem domu

najsavremeniji aparat za ultrazvuk– Kolor ehokardiografski pregled.6__m-turbo-sa-stalkom

– Kolor dopler sonografija krvnih sudova vrata (karotidne i vertebralne arterije)

– Kolor dopler ultrazvučna dijagnostika arterija i vena nogu, ruku, renalnih arterija, abdomena, štitaste žlezde, dojki, površnih mekih tkiva i povreda.

Direktno sagledavanje i merenje aterosklerotičnih promena na zidovima karotidnih arterija (plak stenoza, morfologija plaka, preteča ruptura). Embolijski potencijal i hemodinamska procena redukcije lumena i redukcije protoka. U oko 85% slučajeva uzrok šloga ili moždanog udara potiče od aterosklerotičnih promena na zidovima karotidnih arterija. Može se sprečiti blagovremenim otkrivanjem i hirurškim ili medikamentnim lečenjem.

Vizualizacija ekstrakranijalnih segmenata vertebralnih arterija pomaže u otkrivanju najčešćeg uzroka vrtoglavice , nesvestice i usmerava neurološku terapiju.