Kućne posete lekara subspecijalista

Kućne posete Nekada niste u mogućnosti da odete kod lekara. To ne znači da medicinsku uslugu ne možete da dobijete u svom domu.

kućnePoliklinika Kardio medika, kroz kućne posete, obezbeđuje vrhunsku medicinsku uslugu lekara i ostalog medicinskog osoblja u Vašem domu.

Biće Vam pružena medicinska usluga ili nega kao da ste u našoj poliklinici:

– Pregled Vaše kompletne medicinske dokumentacije

– Pregled od strane lekara određene specijalnosti (kardiolog, gastroenterolog, pulmolog, reumatolog, endokrinolog, nefrolog, hematolog, neurolog).

Mobilna dijagnostika

U toku kućne poste moguće je uraditi:

– EKG monitoring
– Kompletnu ultrazvučna dijagnostika
– Spirometriju
– Bronhodilatatorni test
Postavljanje i skidanje Holtera EKG-a, pritiska…

– Kompletna terapija u kućnim uslovima

– Uzimanje uzoraka za sve laboratorijske analize