O nama

            Poliklinika Kardio Medika je osnovana 2004. godine. Vremenom smo postali porodična poliklinika u kojoj se kroz specijalističke i subspecijalističke preglede sprovodi kompletna briga o svim  članovima porodice. Organizovani smo kao dijagnostičko – terapijska  ustanova koja svoje procedure sprovodi ambulantno i u kućnim uslovima. Ključ našeg uspeha je odlično edukovano osoblje, ekspertski tim doktora, maksimalna posvećenost  pacijentu kroz telefonske konsultacije, telemetrijsko praćenje i daljinski pristup  medicinskoj dokumentaciji. Samim tim briga o pacijentu se ne završava njegovim izlaskom iz poliklinike.

            Stručnost! U savremeno opremljenom prostoru, predanim radom najvećih stručnjaka medicine i ostalog osoblja, naša ustanova se trudi da svakom pacijentu pristupi individualno, sa pažnjom i poštovanjem. Medicinski tim poliklinike čini uigrani tim koji prati i kontroliše zdravstveno stanje pacijenata počev od preventive pa do kompletne dijagnostike i lečenja.

Upravo dobra organizacija, stručan kadar i visok kvalitet zdravstvenih usluga koje pružamo, kao i zadovoljstvo naših pacijenata su naša najbolja preporuka. Vremenom, poliklinički rad se širi i veliki broj zadovoljnih pacijenata stiče osećaj pouzdanosti i sigurnosti i preporučuje polikliniku najbližima.

Ponosni smo što od ove godine poliklinika raspolaže sa većim, bolje opremljenim prostorom,  namenjenim najsavremenijim dijagnostičkim procedurama iz oblasti interne medicine, pedijatrije, neurologije i  psihijatrije.

           Tradicija! Osnivač poliklinike Prim. dr Dragan Mijalković, lekar iz  čuvene doktorske porodice Mijalković, koja je na svoj način obeležila jedan period u savremenoj medicini. Prva ordinacija porodice Mijalković osnovana je 1933. godine pod nazivom „Celokupnog lekarstva dr Borivoje P. Mijalković“. Od tada došlo je do smene tri generacije lekara.

           Najsavremenija oprema,  trenutno aktuelna u svetu! Možemo  se pohvaliti  da u ovaj jubilej ulazimo sa novim razvojem Telemetrijskog praćenja EKG-a, jedinim te vrste u ovom regionu, koji omogućava  višednevno, daljinsko praćenje rada srca “UŽIVO” ( Real-time ). Sada, naši rizični srčani pacijenti imaju dodatnu sigurnost. Kada je to potrebno  ,za vreme nošenja aparata, moguće je pratiti pacijenta sve  do  otkrivanja opasnih događaja (srčanih  pauza, ishemija, malignih poremećaja srčanog ritma  ili korigovnje terapije do stabilizacije ritma (medikamentozne konverzije srčanog ritma).

Ono što nas čini drugačijim su:

– Kompletna ultrazvučna dijagnostika u Vašem domu,

– TeleMedicina ,

– Medicinski Informacioni Sistem i

– Vrhunska dijagnostika.

              Pri prvom dolasku, pacijentu se otvara Elektronski Medicinski Karton , koji se dopunjuje pri svakoj narednoj kontroli. Daljinski pristup medicinskoj dokumentaciji putem interneta je dostupan u svakom trenutku u vidu animacije, slike ili tekstualnog zapisa. Ovo je veoma značajno za buduće eventualne telefonske konsultacije između pacijenta i ordinirajućeg lekara. Na ovaj način Vaš lekar ima trenutni uvid u zdravstveno stanje pacijenta i mogućnost davanja saveta i prilagođavanja terapije .

PROVERITE, ZAŠTO SMO DOBILI POVERENJE VELIKOG BROJA PACIJENATA!