• Budite samopouzdani – lepše ćete se osećati

    Živeti pod pritiskom današnjice, priznaćete nije lako. Ogroman broj ljudi se nalazi stalno pod stresom. Većina njih je u neprekidnom kontaktu sa drugim osobama, bilo da se radi o poslovnim prijateljima, kolegama, komšijama i članovima porodice.U slučaju nastanka konfliklnih situacija tokom susretanja sa ljudima, dobre komunikacione veštine su od neprocenjive važnosti. Konflikti su veoma čest […]

  • (kako) Mislim – Dakle (tako) postojim

    Kognitivna terapija predstavlja psihoterapijsku metodu koja se primenjuje u lečenju različitih emocionalnih poremećaja. Kognitivna terapija se koristi u kombinaciji sa bihevior terapijom, obzirom da tako predstavljaju veoma efikasnu metodu za prevazilaženje brojnih problema, posebno iz kruga anksioznih i depresivnih poremećaja. Ideja koja leži u osnovi kognitivne terapije je veoma jednostavna. Kognitivisti smatraju da naše misli, […]

  • Vaš kardiolog Vam je saopštio da bolujete od srčane slabosti (insuficijencije).

    Srčana slabost ( insuficijencija) je veoma često i ozbiljno oboljenje za koje ne postoji definitivno izlečenje. Normalna reakcija većine bolesnika je zbunjenost, strah, bes, depresija ili neverica. Ako se bolest prepozna na vreme, dobro razume i prihvati, uz doživotno pridržavanje terapije, edukacije, podrške porodice, bolesnik može da živi dugo, dobro i kvalitetno. Srčana slabost je […]