Aritmije kod dece – Kardio medika

Aritmije kod dece

10. 01. 2022.

Aritmije kod dece

Srčane aritmije veoma su česta pojava kod dece. Još je češća pojava uplašenih roditelja koji primete da njihovom detetu srce kuca nepravilno ili malo brže nego što oni misle da treba.

Svako dete koje se javi sa ovim smetnjama treba detaljno klinički pregledati i  obavezno uraditi EKG, bez obzira da li se dete požalilo na nepravilan/ubrzan rad srca ili je roditelj primetio.

Naravno da je u najvećem broju slučajeva sve u redu sa dečjim srcem, ali u ovakvim slučajevima oprez je neophodan.

 

 

 

Retko bolest u pitanju…

Normalne (fiziološke) varijacije srčanog rada veoma su česta pojava kod dece. I u ovakvim slučajevima nikako se ne radi o bolesti. Međutim, postoje patološke tahikardije (ubrzan rad srca) koje mogu biti veoma opasne, iako se veoma retko javljaju.

Kod dece normalne vrednosti brzine srčanog rada zavise od uzrasta, ali i od telesne mase i visine deteta. Takođe, neka stanja menjaju brzinu rada srca. Na primer, povišena telesna temperatura uvek ide sa ubrzanjem srčanog rada i to je potpuno normalno. Takođe, postoji i pravilo – što je dete manje, srce brže radi. Tako, na rođenju je gornja granica oko 220 otkucaja u minuti, dok tokom prve godine srce ne bi trebalo da radi brže od 160-180 otkucaja u minutu. Kod predškolaraca gornja granica je oko 120/min, a školska deca i adolescenti se računaju kao odrasli, pa je svaka fekvenca preko 100 otkucaja u minuti tahikardija koja treba da se proveri kod pedijatra.

 

Situacije u kojima srce i treba brže da radi

Ovo su takozvane fiziološke tahikardije koje treba razlikovati od patoloških koje traže praćenje ili lečenje. Zajednička karakteristika ovih bezopasnih tahikardija je da prestanu kada prestane njihov uzrok.

Ubrzan srčani rad možemo očekivati tokom fizičke aktivnosti deteta i u stanjima emotivnog stresa. Visoka telesna temperatura dovodi do ubrzanja srčanog rada, kao i stanja kada dete izgubi dosta tečnosti (dehidracija).

Slično je i kod dece koja pate od nižeg arterijskog pritiska koja po pravilu imaju nešto bržu srčanu frekvencu od dece koja imaju normalne vrednosti arterijske tenzije.

Deca koja se inhaliraju lekovima kod bronhitisa ili astme neretko prijavljuju da im srce brže radi.