Holter EKG -a

Holter EKG -a

Višednevni Holteri EKG -a omogućavaju snimanje: 12-kanalni Holteri EKG -a do 3 dana i 3-kanalni Holteri EKG -a do 7 dana.

Višednevni Holteri EKG -a pružaju veću mogućnost procene kardiovaskularnog rizika, pronalaženja uzroka povremenih gubitaka svesti, poremećaja srčanog ritma i sprovođenja i otkrivanja simptomatske i asimptomatske koronarne bolesti.

Holteri EKG -a omogućavaju registraciju EKG-a pri aktivnosti bolesnika, tako da se može pratiti razvoj EKG-promena u određenim vremenskim intervalima i određenoj aktivnosti bolesnika.  Zahvaljujući Holter EKG monitoringu, mogu se otkriti brojni poremećaji ne samo u srčanom ritmu, već i u razvoju ishemijskih i metaboličkih poremećaja. Holteri EKG -a se indukuju i kod bolesnika radi procene praćenja dejstva terapije.

Na osnovu ispitivanja ustanovljeno je da 24h holteri EKG -a pružaju svega 59% šansi za detekciju promena na EKG-u. Tek sa preko 4 dana snimanja dobijamo 91% verovatnoće otkrivanja patoloških događaja, a tek nakon 7 uzastopnih dana šansa za  detekciju značajnih EKG abnormalnosti je oko 98%.

 1  Dan = 59% Detekcije
2  Dana = 67% Detekcije
3  Dana = 80% Detekcije
4  Dana = 91% Detekcije
7  Dana = 98% Detekcije

Indikacije za višednevno praćenje rada srca:

 • gubitak svesti nepoznatog uzroka (sinkope), nesvestica, vrtoglavica,
 • osećaj lupanja, preskakanja srca,
 • bol u grudima,  ishemijsko obolenje srca (koronarna bolest, anginozni napad) predhodno nedijagnostikovani klasičnim metodama,
 • prevencija srčanog i moždanog udara,
 • praćenje pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom u odsustvu subjektivnih tegoba, u cilju procene rizika i praćenja efekta terapije.

Višednevno praćenje pacijenata predstavlja optimalni način  za:

 • detekciju atrijalne fibrilacije, svih vrsta epizoda ventrikularnih i supraventrikularnih poremećaja srčanog ritma, pauza, svih vrsta blokova,
 • praćenje dinamike ST segmenta, QT I Sleep Apnee, T-talasa Alternans, rada Pace-macer-a.

Priprema bolesnika za Holter EKG monitoring:

 • Koža pacijenta treba da je čista i suva.
 • Ukoliko je pacijent maljav, obrijati grudni koš u suprotnom, neadekvatna priprema kože može uticati na korektan zapis.
 • Tokom snimanja, pacijent vodi dnevnik aktivnosti tj. upisuje podatke o fizičkom naporu, odmoru, neobičnim događajima uz beleženje tačnog vremena nastanka tegoba.
 • Neuobičajene aktivnosti i tegobe treba jasno naznačiti u dnevniku. Tokom nošenja aparata, ne povlačiti elektrode ni kablove jer sve to ometa snimanje i otežava čitanje, kao ni kvašenje aparata.

Na osnovu dobijenog  Holter EKG zapisa, Vaš lekar donosi odluku o određivanju odgovarajuće terapije ili o daljnim dijagnostičkim postupcima.

Holter EKG -a u Polikliniki Kardio medika možete zakazati telefonom na 018 / 42 57 213064 / 860 91 41063 / 80 55 456 ili na ovom linku

Kardiologija

Da li znate da Vam savremena kardiologija može spasiti i produžiti život? Savremene dijagnostičke metode, ekspertski tim profesora i primarijusa i pre...

EHO srca

Ukoliko već znate ili sumnjate da imate problema sa srcem, imate faktore rizika, brzo se zamarate, imate bolove u grudima i slične tegobe, neophodno j...

Ergo test

Šta je test opterećenja, zašto i kako se izvodi, šta otkriva, koliko traje i ko treba da ga izvodi? Test opterećenja izvode osobe sa i bez srčanih teg...

Stres EHOkardiografski test

Šta je EHOkardiografski test, zašto i kako se izvodi, šta otkriva i ko treba da ga izvodi? Stres EHOkardiografski test na ležećem ergobiciklu (Cardiow...

Telemetrija

Zamislite da imate svog privatnog kardiologa koji u realnom vremenu, svake sekunde ima uvid u rad Vašeg srca? Telemetrija, Tele- EKG  – stvarnos...

24 – 48h merenje krvnog pritiska

Značajno odstupanje između vrednosti krvnog pritiska kliničkog i kućnog merenja je samo jedan od razloga da Vaš lekar zatraži 24 – 48h ambulator...

Kardio i cerebrovaskularni screening – prevencija i procena rizika od srčanog i moždanog udara

Kardio i Cerebrovaskularna procena rizika, dijagnostika, prevencija i lečenje  Kardio i Cerebrovaskularni screening daje uvid u postojeće faktore rizi...

Tibio – brahijalni index

Najnoviji vodič za hipertenziju predlaže da Tibio-brahijalni index odnosno index ateroskleroze treba koristiti kao skrining metod za procenu subklinič...