Dečija nefrologija

Mr sci. med. Predrag Miljković, pedijatar – nefrolog

———-Dečiji nefrolog je subspecijalista pedijatar koji se bavi bolestima urinarnog trakta (bubrezi, mokraćni putevi, mokraćna bešika – urođene anomalije, urinarane infekcije, noćno mokrenje i druge stečene bolesti).

Ispitivanje uzroka i lečenje urinarnih infekcija kod dece

———-Urinarne infekcije, a naručito recidivantne urinarne infekcije kod dece su posebno važne sa aspekta ranog otkrivanja urođenih anomalija bubrega i urinarnog trakta.

———-Otkrivanje anomalija u prenatalnom i ranom postnatalnom periodu, sistematski ultrazvucni pregled bubrega kod sve novorođene dece, i njihovo praćenje u prvih šest meseci života, od neprocenjive su važnosti u sprečavanju nastanka ožiljnih promena na parenhimu bubrega i neminovne konsekutivne gubitku bubrežne insuficijencije.Procenat pacijenata u adultnom dobu na hemodializi još uvek u visokom procentu kao osnovnu bubrežnu bolest ima urođene anomalije bubrega i urinarnog trakta poput vezikoureteralnog refluksa i neurogene bešike. Zbog toga je od velike važnosti za rad pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, edukacija u ranom otkrivanju, praćenju, terapiji kao i prolongiranoj antibiotskoj profilaksi urinarnih infekcija.

———-Posebno treba obratiti pažnju razgraničenu asimptomatskih bakternurija od simptomatskih, njihovom lečenju, osnovnim postulatima u doziranju, izboru vrste antibiotika, kao i razlozima za stvaranje antibiotska profilaksa kod vezikoureteralnog refluksa ne daje rezistenciju bakterija na korišćenje antibiotika. Dugotrajno praćenje pacijenta, naručito sa ožiljnim promenama na bubrezima ustanovljenim statičkim scintigramima bubrega sa DMSA, kroz redovnu kontrolu mikroalbuminurije, arterijske tenzije 24h holterom TA, blagovremeno uključivanje ACE inhibitora u terapiju, onsnovni su postupci prevencije hronične bubrežne insuficijencije kod dece.

Opširnije o lečenju:

  1. Noćno umokravanje
  2. Lečenje DEZMOPRESINOM
  3. Fiziološki mehanizmi i mokraćna bešika
  4. Zatvor u dečijem uzrastu